Quốc hội Việt Nam khóa VII (1981 - 1987)


Tên album
Quốc hội Việt Nam khóa VII (1981 - 1987)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/11/2015 3:22:32 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Cán bộ, chiến sĩ quân đội trên đảo Trường Sa tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VII, tháng 4/1981.

Ngày tạo: 23/11/2015 03:29:42 CH

Dung lượng: 571,42kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI, ngày 25/6/1981.

Ngày tạo: 23/11/2015 03:29:42 CH

Dung lượng: 556,18kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ gặp gỡ các đại biểu Quốc hội khóa VII tại kỳ họp thứ 2, tháng 12/1981.

Ngày tạo: 23/11/2015 03:29:42 CH

Dung lượng: 489,63kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trần Quang Huy thuyết trình “Dự án Luật Nghĩa vụ quân sự” và “Dự án Luật về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam’ tại kỳ họp thứ 2, tháng 12/1981.

Ngày tạo: 23/11/2015 03:29:42 CH

Dung lượng: 565,96kB

Tải ảnh gốc

Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa VII làm việc.

Ngày tạo: 23/11/2015 03:29:42 CH

Dung lượng: 503,31kB

Tải ảnh gốc

Buổi làm việc của Ủy ban Y tế và Xã hội Quốc hội khóa VII.

Ngày tạo: 23/11/2015 03:29:42 CH

Dung lượng: 1,13MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất