Chiều 02/6/2024: Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về quản lý nhà nước đối với nhà giáo trong dự thảo Luật Nhà giáo


Tên album
Chiều 02/6/2024: Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về quản lý nhà nước đối với nhà giáo trong dự thảo Luật Nhà giáo
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/06/2024 7:20:11 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về quản lý nhà nước đối với nhà giáo trong dự thảo Luật Nhà giáo

Ngày tạo: 02/06/2024 07:21:32 CH

Dung lượng: 1,26MB

Tải ảnh gốc

Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về quản lý nhà nước đối với nhà giáo trong dự thảo Luật Nhà giáo

Ngày tạo: 02/06/2024 07:21:32 CH

Dung lượng: 1,43MB

Tải ảnh gốc

Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về quản lý nhà nước đối với nhà giáo trong dự thảo Luật Nhà giáo

Ngày tạo: 02/06/2024 07:21:32 CH

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về quản lý nhà nước đối với nhà giáo trong dự thảo Luật Nhà giáo

Ngày tạo: 02/06/2024 07:21:32 CH

Dung lượng: 1,13MB

Tải ảnh gốc

Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về quản lý nhà nước đối với nhà giáo trong dự thảo Luật Nhà giáo

Ngày tạo: 02/06/2024 07:21:32 CH

Dung lượng: 860,02kB

Tải ảnh gốc

Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về quản lý nhà nước đối với nhà giáo trong dự thảo Luật Nhà giáo

Ngày tạo: 02/06/2024 07:21:32 CH

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất