Chiều 31/5/2024: Phiên họp thứ nhất của Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2023”


Tên album
Chiều 31/5/2024: Phiên họp thứ nhất của Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2023”
Nội dung mô tả
Ngày tạo
31/05/2024 7:38:52 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp thứ nhất của Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2023”

Ngày tạo: 31/05/2024 07:39:51 CH

Dung lượng: 1,29MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp thứ nhất của Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2023”

Ngày tạo: 31/05/2024 07:39:51 CH

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp thứ nhất của Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2023”

Ngày tạo: 31/05/2024 07:39:51 CH

Dung lượng: 1.004,99kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp thứ nhất của Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2023”

Ngày tạo: 31/05/2024 07:39:51 CH

Dung lượng: 1,07MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp thứ nhất của Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2023”

Ngày tạo: 31/05/2024 07:39:51 CH

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp thứ nhất của Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2023”

Ngày tạo: 31/05/2024 07:39:51 CH

Dung lượng: 1,12MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất