Chiều 18/5/2024: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị của Đảng đoàn Quốc hội và ban Cán sự Đảng Chính phủ


Tên album
Chiều 18/5/2024: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị của Đảng đoàn Quốc hội và ban Cán sự Đảng Chính phủ
Nội dung mô tả
Chiều 18/5/2024: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị của Đảng đoàn Quốc hội và ban Cán sự Đảng Chính phủ
Ngày tạo
18/05/2024 4:10:03 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị của Đảng đoàn Quốc hội và ban Cán sự Đảng Chính phủ

Ngày tạo: 18/05/2000 04:49:02 CH

Dung lượng: 816,60kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị của Đảng đoàn Quốc hội và ban Cán sự Đảng Chính phủ

Ngày tạo: 18/05/2000 04:14:16 CH

Dung lượng: 1,16MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị của Đảng đoàn Quốc hội và ban Cán sự Đảng Chính phủ

Ngày tạo: 18/05/2000 04:14:16 CH

Dung lượng: 1,16MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị của Đảng đoàn Quốc hội và ban Cán sự Đảng Chính phủ

Ngày tạo: 18/05/2000 04:14:16 CH

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị của Đảng đoàn Quốc hội và ban Cán sự Đảng Chính phủ

Ngày tạo: 18/05/2000 04:14:16 CH

Dung lượng: 862,16kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị của Đảng đoàn Quốc hội và ban Cán sự Đảng Chính phủ

Ngày tạo: 18/05/2000 04:14:16 CH

Dung lượng: 973,10kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất