Chiều 14/3/2024: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Chiều 14/3/2024: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/03/2024 7:28:54 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 14/03/2024 07:31:50 CH

Quang cảnh buổi làm việc

Dung lượng: 1,19MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 14/03/2024 07:31:50 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc

Dung lượng: 588,63kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 14/03/2024 07:31:50 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc

Dung lượng: 769,10kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 14/03/2024 07:31:50 CH

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo

Dung lượng: 1,49MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 14/03/2024 07:31:50 CH

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu

Dung lượng: 1,23MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 14/03/2024 07:31:50 CH

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự buổi làm việc

Dung lượng: 1,09MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất