Chiều 17/01/2024: Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Ủy ban Xã hội


Tên album
Chiều 17/01/2024: Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Ủy ban Xã hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/01/2024 11:06:38 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Ủy ban Xã hội

Ngày tạo: 17/01/2024 11:10:22 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Ủy ban Xã hội

Ngày tạo: 17/01/2024 11:10:22 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp

Dung lượng: 847,30kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Ủy ban Xã hội

Ngày tạo: 17/01/2024 11:10:22 CH

Dung lượng: 759,31kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Ủy ban Xã hội

Ngày tạo: 17/01/2024 11:10:22 CH

Dung lượng: 848,42kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Ủy ban Xã hội

Ngày tạo: 17/01/2024 11:10:22 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp

Dung lượng: 959,55kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Ủy ban Xã hội

Ngày tạo: 17/01/2024 11:10:22 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,13MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất