Chiều 12/01/2024: Tọa đàm tham vấn chuyên gia về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo qua 40 năm đổi mới


Tên album
Chiều 12/01/2024: Tọa đàm tham vấn chuyên gia về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo qua 40 năm đổi mới
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/01/2024 11:30:15 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tọa đàm tham vấn chuyên gia về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo qua 40 năm đổi mới

Ngày tạo: 14/01/2024 11:33:39 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh chủ trì Tọa đàm.

Dung lượng: 569,26kB

Tải ảnh gốc

Tọa đàm tham vấn chuyên gia về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo qua 40 năm đổi mới

Ngày tạo: 14/01/2024 11:33:39 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh phát biểu.

Dung lượng: 617,20kB

Tải ảnh gốc

Tọa đàm tham vấn chuyên gia về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo qua 40 năm đổi mới

Ngày tạo: 14/01/2024 11:33:38 CH

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Trần Thị Tâm Đan phát biểu.

Dung lượng: 673,96kB

Tải ảnh gốc

Tọa đàm tham vấn chuyên gia về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo qua 40 năm đổi mới

Ngày tạo: 14/01/2024 11:33:39 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh chủ trì Tọa đàm.

Dung lượng: 704,22kB

Tải ảnh gốc

Tọa đàm tham vấn chuyên gia về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo qua 40 năm đổi mới

Ngày tạo: 14/01/2024 11:33:39 CH

Dung lượng: 792,79kB

Tải ảnh gốc

Tọa đàm tham vấn chuyên gia về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo qua 40 năm đổi mới

Ngày tạo: 14/01/2024 11:33:39 CH

Dung lượng: 835,85kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất