Tối 05/01/2024: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ Hai


Tên album
Tối 05/01/2024: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ Hai
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/01/2024 11:25:27 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ Hai

Ngày tạo: 16/01/2024 11:41:08 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ trao giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ Hai – năm 2024

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ Hai

Ngày tạo: 16/01/2024 11:41:08 CH

Toàn cảnh buổi lễ

Dung lượng: 1,34MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ Hai

Ngày tạo: 16/01/2024 11:41:08 CH

Các tác giả đạt giải chụp ảnh lưu niệm.

Dung lượng: 1,09MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ Hai

Ngày tạo: 16/01/2024 11:41:08 CH

Các tác giả đạt giải chụp ảnh lưu niệm.

Dung lượng: 1,05MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ Hai

Ngày tạo: 16/01/2024 11:41:08 CH

Chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng

Dung lượng: 1,35MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ Hai

Ngày tạo: 16/01/2024 11:41:08 CH

Toàn cảnh buổi lễ

Dung lượng: 1,13MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất