Chiều 22/10/2023: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 6


Tên album
Chiều 22/10/2023: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 6
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/10/2023 12:00:00 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 6

Ngày tạo: 23/10/2023 12:00:00 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh chủ trì phiên họp.

Dung lượng: 1,22MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 6

Ngày tạo: 23/10/2023 12:00:00 SA

Dung lượng: 962,01kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 6

Ngày tạo: 23/10/2023 12:00:00 SA

Dung lượng: 1,07MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 6

Ngày tạo: 23/10/2023 12:00:00 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh chủ trì phiên họp.

Dung lượng: 953,79kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 6

Ngày tạo: 23/10/2023 12:00:00 SA

Toàn cảnh Phiên họp

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 6

Ngày tạo: 23/10/2023 12:00:00 SA

Toàn cảnh Phiên họp

Dung lượng: 1,10MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất