Sáng 12/10/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”


Tên album
Sáng 12/10/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/10/2023 12:43:50 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”

Ngày tạo: 12/10/2023 12:50:46 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,31MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”

Ngày tạo: 12/10/2023 12:50:45 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,35MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”

Ngày tạo: 12/10/2023 12:50:45 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp

Dung lượng: 1,19MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”

Ngày tạo: 12/10/2023 12:50:45 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,45MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”

Ngày tạo: 12/10/2023 12:50:45 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,37MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”

Ngày tạo: 12/10/2023 12:50:45 CH

Dung lượng: 1,56MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất