Sáng 19/9/2023: Hội thảo Chuyên đề 2: Nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh mới


Tên album
Sáng 19/9/2023: Hội thảo Chuyên đề 2: Nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh mới
Nội dung mô tả
Ngày tạo
18/09/2023 11:24:58 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Hội thảo Chuyên đề 2: Nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh mới

Ngày tạo: 19/09/2023 09:12:06 CH

Quang cảnh Hội thảo Chuyên đề 2

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Hội thảo Chuyên đề 2: Nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh mới

Ngày tạo: 19/09/2023 09:17:01 CH

Dung lượng: 296,36kB

Tải ảnh gốc

Hội thảo Chuyên đề 2: Nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh mới

Ngày tạo: 19/09/2023 09:17:01 CH

Dung lượng: 859,13kB

Tải ảnh gốc

Hội thảo Chuyên đề 2: Nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh mới

Ngày tạo: 19/09/2023 09:17:01 CH

Dung lượng: 898,99kB

Tải ảnh gốc

Hội thảo Chuyên đề 2: Nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh mới

Ngày tạo: 19/09/2023 09:17:01 CH

Dung lượng: 260,03kB

Tải ảnh gốc

Hội thảo Chuyên đề 2: Nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh mới

Ngày tạo: 19/09/2023 09:17:01 CH

Dung lượng: 764,50kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất