Sáng 19/9/2023: Khai mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023


Tên album
Sáng 19/9/2023: Khai mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/09/2023 12:00:00 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023

Ngày tạo: 20/09/2023 12:00:00 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc và chỉ đạo Diễn đàn Kinh tế - Xã hội năm 2023

Dung lượng: 514,50kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023

Ngày tạo: 20/09/2023 12:00:00 SA

Quang cảnh phiên khai mạc

Dung lượng: 1,47MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023

Ngày tạo: 20/09/2023 12:00:00 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc và chỉ đạo Diễn đàn Kinh tế - Xã hội năm 2023

Dung lượng: 675,92kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023

Ngày tạo: 20/09/2023 12:00:00 SA

Dung lượng: 1,76MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023

Ngày tạo: 20/09/2023 12:00:00 SA

Quang cảnh phiên khai mạc

Dung lượng: 1,34MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023

Ngày tạo: 20/09/2023 12:00:00 SA

Quang cảnh phiên khai mạc

Dung lượng: 1,39MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất