Chiều 11/9/2023: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang tiếp Chủ tịch Liên minh Công chứng quốc tế Lionel Galliez


Tên album
Chiều 11/9/2023: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang tiếp Chủ tịch Liên minh Công chứng quốc tế Lionel Galliez
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/09/2023 4:38:42 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang tiếp Chủ tịch Liên minh Công chứng quốc tế Lionel Galliez

Ngày tạo: 11/09/2023 04:40:50 CH

Quang cảnh buổi tiếp

Dung lượng: 1,12MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang tiếp Chủ tịch Liên minh Công chứng quốc tế Lionel Galliez

Ngày tạo: 11/09/2023 04:40:50 CH

Quang cảnh buổi tiếp

Dung lượng: 1,09MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang tiếp Chủ tịch Liên minh Công chứng quốc tế Lionel Galliez

Ngày tạo: 11/09/2023 04:40:50 CH

Quang cảnh buổi tiếp

Dung lượng: 1,07MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang tiếp Chủ tịch Liên minh Công chứng quốc tế Lionel Galliez

Ngày tạo: 11/09/2023 04:40:50 CH

Các đại biểu Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Vụ Pháp luật (Văn phòng Quốc hội) tham dự buổi tiếp.

Dung lượng: 1,13MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang tiếp Chủ tịch Liên minh Công chứng quốc tế Lionel Galliezv

Ngày tạo: 11/09/2023 04:40:50 CH

Đoàn công tác Liên minh Công chứng quốc tế tham dự buổi tiếp.

Dung lượng: 1,17MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang tiếp Chủ tịch Liên minh Công chứng quốc tế Lionel Galliez

Ngày tạo: 11/09/2023 04:40:50 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang phát biểu tại buổi tiếp.

Dung lượng: 1,10MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất