Sáng 23/8/2023: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục khảo sát việc thực hiện pháp luật về thiết chế văn hóa, thể thao tại Bảo tàng Hà Nội


Tên album
Sáng 23/8/2023: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục khảo sát việc thực hiện pháp luật về thiết chế văn hóa, thể thao tại Bảo tàng Hà Nội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/08/2023 12:00:00 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục khảo sát việc thực hiện pháp luật về thiết chế văn hóa, thể thao tại Bảo tàng Hà Nội

Ngày tạo: 24/08/2023 12:00:00 SA

Đoàn tiến hành khảo sát thực tế tại Bảo tàng Hà Nội

Dung lượng: 952,65kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục khảo sát việc thực hiện pháp luật về thiết chế văn hóa, thể thao tại Bảo tàng Hà Nội

Ngày tạo: 24/08/2023 12:00:00 SA

Đoàn tiến hành khảo sát thực tế tại Bảo tàng Hà Nội

Dung lượng: 860,98kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục khảo sát việc thực hiện pháp luật về thiết chế văn hóa, thể thao tại Bảo tàng Hà Nội

Ngày tạo: 24/08/2023 12:00:00 SA

Đoàn tiến hành khảo sát thực tế tại Bảo tàng Hà Nội

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục khảo sát việc thực hiện pháp luật về thiết chế văn hóa, thể thao tại Bảo tàng Hà Nội

Ngày tạo: 24/08/2023 12:00:00 SA

Đoàn tiến hành khảo sát thực tế tại Bảo tàng Hà Nội

Dung lượng: 856,84kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục khảo sát việc thực hiện pháp luật về thiết chế văn hóa, thể thao tại Bảo tàng Hà Nội

Ngày tạo: 24/08/2023 12:00:00 SA

Dung lượng: 1,22MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục khảo sát việc thực hiện pháp luật về thiết chế văn hóa, thể thao tại Bảo tàng Hà Nội

Ngày tạo: 24/08/2023 12:00:00 SA

Đoàn tiến hành khảo sát thực tế tại Bảo tàng Hà Nội

Dung lượng: 1,30MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất