Sáng 28/8/2023: Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, Quốc hội Khóa XV


Tên album
Sáng 28/8/2023: Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, Quốc hội Khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
28/08/2023 1:09:01 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, Quốc hội Khóa XV

Ngày tạo: 28/08/2023 01:12:26 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị ĐBQH chuyên trách lần thứ 4, nhiệm kỳ khoá XV

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, Quốc hội Khóa XV

Ngày tạo: 28/08/2023 01:12:26 CH

Quang cảnh hội nghị

Dung lượng: 1,34MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, Quốc hội Khóa XV

Ngày tạo: 28/08/2023 01:12:26 CH

Quang cảnh hội nghị

Dung lượng: 1,43MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, Quốc hội Khóa XV

Ngày tạo: 28/08/2023 01:12:26 CH

Quang cảnh hội nghị

Dung lượng: 1,30MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, Quốc hội Khóa XV

Ngày tạo: 28/08/2023 01:12:26 CH

Quang cảnh hội nghị

Dung lượng: 1,25MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, Quốc hội Khóa XV

Ngày tạo: 28/08/2023 01:12:26 CH

Các đại biểu tham dự hội nghị

Dung lượng: 1,05MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất