Chiều 10/5/2023: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và dự án đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng.


Tên album
Chiều 10/5/2023: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và dự án đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng.
Nội dung mô tả
Chiều 10/5, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 6 với phần thẩm tra việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; Thẩm tra việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng.
Ngày tạo
10/05/2023 5:52:21 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và dự án đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng.

Ngày tạo: 10/05/2023 05:58:20 CH

Đại diện Bộ Công an phát biểu.

Dung lượng: 148,67kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và dự án đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng.

Ngày tạo: 10/05/2023 05:58:20 CH

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu.

Dung lượng: 166,96kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và dự án đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng.

Ngày tạo: 10/05/2023 05:58:20 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy phát biểu.

Dung lượng: 93,28kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và dự án đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng.

Ngày tạo: 10/05/2023 05:58:20 CH

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Dung lượng: 162,65kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và dự án đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng.

Ngày tạo: 10/05/2023 05:58:20 CH

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Dung lượng: 155,18kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và dự án đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng.

Ngày tạo: 10/05/2023 05:58:20 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy phát biểu.

Dung lượng: 159,97kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất