Chiều 11/4/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội


Tên album
Chiều 11/4/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/04/2023 4:39:29 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội

Ngày tạo: 11/04/2023 04:45:59 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 577,68kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội

Ngày tạo: 11/04/2023 04:45:59 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu.

Dung lượng: 527,19kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội

Ngày tạo: 11/04/2023 04:45:59 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu.

Dung lượng: 503,04kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội

Ngày tạo: 11/04/2023 04:45:59 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Dung lượng: 549,56kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội

Ngày tạo: 11/04/2023 04:45:59 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 906,14kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội

Ngày tạo: 11/04/2023 04:45:59 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 897,14kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất