Chiều 11/02/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn áp dụng trong năm 2023


Tên album
Chiều 11/02/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn áp dụng trong năm 2023
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/02/2023 8:49:42 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn áp dụng trong năm 2023

Ngày tạo: 11/02/2023 08:52:39 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kết luận nội dung phiên họp

Dung lượng: 772,60kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn áp dụng trong năm 2023

Ngày tạo: 11/02/2023 08:52:39 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp

Dung lượng: 917,09kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn áp dụng trong năm 2023

Ngày tạo: 11/02/2023 08:52:39 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 691,74kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn áp dụng trong năm 2023

Ngày tạo: 11/02/2023 08:52:39 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 1,14MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn áp dụng trong năm 2023

Ngày tạo: 11/02/2023 08:52:39 CH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn để áp dụng trong năm 2023

Dung lượng: 905,83kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn áp dụng trong năm 2023

Ngày tạo: 11/02/2023 08:52:39 CH

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình Dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn để áp dụng trong năm 2023

Dung lượng: 970,38kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất