Chiều 14/11/2022: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng New Zealand


Tên album
Chiều 14/11/2022: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng New Zealand
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/11/2022 10:40:28 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng New Zealand

Ngày tạo: 16/11/2022 10:42:07 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tại Nhà Quốc hội

Dung lượng: 911,28kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng New Zealand

Ngày tạo: 16/11/2022 10:42:07 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern

Dung lượng: 832,04kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng New Zealand

Ngày tạo: 16/11/2022 10:42:07 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc tiếp

Dung lượng: 731,02kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng New Zealand

Ngày tạo: 16/11/2022 10:42:07 SA

Dung lượng: 707,39kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng New Zealand

Ngày tạo: 16/11/2022 10:42:07 SA

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern

Dung lượng: 704,68kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng New Zealand

Ngày tạo: 16/11/2022 10:42:07 SA

Dung lượng: 766,12kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất