Chiều 15/9/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội


Tên album
Chiều 15/9/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
04/10/2022 10:38:08 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội

Ngày tạo: 04/10/2022 10:41:45 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu.

Dung lượng: 690,30kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội

Ngày tạo: 04/10/2022 10:41:45 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 912,21kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội

Ngày tạo: 04/10/2022 10:41:45 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 796,57kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội

Ngày tạo: 04/10/2022 10:41:45 SA

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo.

Dung lượng: 675,87kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội

Ngày tạo: 04/10/2022 10:41:45 SA

Các đại biểu tham dự Phiên họp

Dung lượng: 737,85kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội

Ngày tạo: 04/10/2022 10:41:45 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Dung lượng: 785,30kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất