Ngày 15/7/2022: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ban Công tác đại biểu


Tên album
Ngày 15/7/2022: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ban Công tác đại biểu
Nội dung mô tả
Ngày 15/7, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Ngày tạo
22/07/2022 11:09:41 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ban Công tác đại biểu

Ngày tạo: 22/07/2022 11:12:54 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Dung lượng: 683,01kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ban Công tác đại biểu

Ngày tạo: 22/07/2022 11:12:54 SA

Dung lượng: 829,02kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ban Công tác đại biểu

Ngày tạo: 22/07/2022 11:12:54 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu.

Dung lượng: 653,57kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ban Công tác đại biểu

Ngày tạo: 22/07/2022 11:12:54 SA

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại hội nghị

Dung lượng: 698,56kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ban Công tác đại biểu

Ngày tạo: 22/07/2022 11:12:54 SA

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại hội nghị

Dung lượng: 736,19kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ban Công tác đại biểu

Ngày tạo: 22/07/2022 11:12:54 SA

Quang cảnh hội nghị

Dung lượng: 874,83kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất