Sáng 04/6/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện và dự kiến danh mục, mức vốn bố trí cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội


Tên album
Sáng 04/6/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện và dự kiến danh mục, mức vốn bố trí cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/07/2022 10:59:14 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện và dự kiến danh mục, mức vốn bố trí cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

Ngày tạo: 06/07/2022 11:04:10 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra

Dung lượng: 966,33kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện và dự kiến danh mục, mức vốn bố trí cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

Ngày tạo: 06/07/2022 11:04:10 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,15MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện và dự kiến danh mục, mức vốn bố trí cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

Ngày tạo: 06/07/2022 11:13:52 SA

Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp.

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện và dự kiến danh mục, mức vốn bố trí cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

Ngày tạo: 06/07/2022 11:13:52 SA

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phát biểu.

Dung lượng: 1.014,45kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện và dự kiến danh mục, mức vốn bố trí cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

Ngày tạo: 06/07/2022 11:13:52 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu.

Dung lượng: 951,55kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện và dự kiến danh mục, mức vốn bố trí cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

Ngày tạo: 06/07/2022 11:04:10 SA

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình

Dung lượng: 1,14MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất