Chiều 13/6/2022: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022


Tên album
Chiều 13/6/2022: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/06/2022 2:31:10 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Ngày tạo: 13/06/2022 02:33:12 CH

Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái biểu quyết

Dung lượng: 795,32kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Ngày tạo: 13/06/2022 05:05:58 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 1,61MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Ngày tạo: 13/06/2022 02:33:12 CH

Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương biểu quyết

Dung lượng: 767,59kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Ngày tạo: 13/06/2022 02:33:12 CH

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang biểu quyết

Dung lượng: 901,35kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Ngày tạo: 13/06/2022 02:33:12 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,16MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Ngày tạo: 13/06/2022 02:33:12 CH

Các đại biểu tham dự phiên họp

Dung lượng: 824,13kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất