Sáng 08/6/2022: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính


Tên album
Sáng 08/6/2022: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính
Nội dung mô tả
Ngày tạo
08/06/2022 11:52:37 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính

Ngày tạo: 08/06/2022 12:05:31 CH

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn.

Dung lượng: 1,06MB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính

Ngày tạo: 08/06/2022 11:59:34 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 919,45kB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính

Ngày tạo: 08/06/2022 11:59:34 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 909,05kB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính

Ngày tạo: 08/06/2022 11:59:34 SA

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trả lời chất vấn.

Dung lượng: 1,24MB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính

Ngày tạo: 08/06/2022 11:59:34 SA

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tham gia trả lời chất vấn.

Dung lượng: 720,08kB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính

Ngày tạo: 08/06/2022 11:59:34 SA

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tham gia trả lời chất vấn

Dung lượng: 760,83kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất