Sáng 26/5/2022: Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát cơ động


Tên album
Sáng 26/5/2022: Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát cơ động
Nội dung mô tả
Ngày tạo
26/05/2022 8:23:24 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát cơ động

Ngày tạo: 26/05/2022 11:42:05 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu kết luận phiên họp.

Dung lượng: 735,78kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát cơ động

Ngày tạo: 26/05/2022 11:42:05 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,10MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát cơ động

Ngày tạo: 26/05/2022 08:55:07 SA

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương phát biểu.

Dung lượng: 904,40kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát cơ động

Ngày tạo: 26/05/2022 09:22:49 SA

Đại biểu Bế Minh Đức - Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng phát biểu.

Dung lượng: 868,82kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát cơ động

Ngày tạo: 26/05/2022 09:22:49 SA

Đại biểu Tô Văn Tám - Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum phát biểu.

Dung lượng: 867,04kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát cơ động

Ngày tạo: 26/05/2022 09:25:38 SA

Đại biểu Lại Văn Hoàn - Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình phát biểu.

Dung lượng: 946,03kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất