Sáng 23/5/2022: Khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 23/5/2022: Khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/05/2022 9:21:42 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/05/2022 01:28:01 CH

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Dung lượng: 747,05kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/05/2022 01:28:01 CH

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Dung lượng: 671,06kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/05/2022 01:28:01 CH

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Dung lượng: 780,10kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/05/2022 01:28:01 CH

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Dung lượng: 887,12kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/05/2022 01:28:01 CH

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Dung lượng: 954,12kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/05/2022 06:23:45 CH

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Dung lượng: 844,55kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất