Chiều 18/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp mặt Đoàn đại biểu cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa chiến đấu tại Quảng Nam


Tên album
Chiều 18/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp mặt Đoàn đại biểu cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa chiến đấu tại Quảng Nam
Nội dung mô tả
Chiều ngày 18/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã gặp mặt Đoàn đại biểu cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa chiến đấu tại Quảng Nam từ năm 1968 đến năm 1975.
Ngày tạo
18/04/2022 10:59:15 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp mặt Đoàn đại biểu cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa chiến đấu tại Quảng Nam

Ngày tạo: 18/04/2022 11:02:54 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chào đón Đoàn đại biểu cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa chiến đấu tại Quảng Nam tại phòng họp Tân Trào.

Dung lượng: 1,24MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp mặt Đoàn đại biểu cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa chiến đấu tại Quảng Nam

Ngày tạo: 18/04/2022 11:02:54 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chào đón Đoàn đại biểu cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa chiến đấu tại Quảng Nam tại phòng họp Tân Trào.

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp mặt Đoàn đại biểu cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa chiến đấu tại Quảng Nam

Ngày tạo: 18/04/2022 11:02:54 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chào đón Đoàn đại biểu cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa chiến đấu tại Quảng Nam tại phòng họp Tân Trào.

Dung lượng: 1,13MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp mặt Đoàn đại biểu cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa chiến đấu tại Quảng Nam

Ngày tạo: 18/04/2022 11:02:54 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chào đón Đoàn đại biểu cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa chiến đấu tại Quảng Nam tại phòng họp Tân Trào.

Dung lượng: 1,21MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp mặt Đoàn đại biểu cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa chiến đấu tại Quảng Nam

Ngày tạo: 18/04/2022 11:02:54 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chào đón Đoàn đại biểu cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa chiến đấu tại Quảng Nam tại phòng họp Tân Trào.

Dung lượng: 1,24MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp mặt Đoàn đại biểu cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa chiến đấu tại Quảng Nam

Ngày tạo: 18/04/2022 11:02:54 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Trưởng Đoàn đại biểu cựu chiến binh Thanh Hóa chiến đấu tại Quảng Nam Nguyễn Ngọc Thỉnh

Dung lượng: 1,28MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất