Chiều 13/4/2022: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Công tác đại biểu - thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Chiều 13/4/2022: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Công tác đại biểu - thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Chiều 13/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Công tác đại biểu - thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban quý I/2022 và dự kiến kế hoạch công tác quý II/2022.
Ngày tạo
13/04/2022 5:15:41 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Công tác đại biểu - thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 13/04/2022 05:17:43 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Dung lượng: 918,75kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Công tác đại biểu - thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 13/04/2022 05:17:43 CH

Các cán bộ thuộc Ban Công tác đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Dung lượng: 1.010,24kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Công tác đại biểu - thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 13/04/2022 05:17:43 CH

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban Công tác đại biểu quý I/2022 và dự kiến kế hoạch công tác quý II/2022.

Dung lượng: 785,44kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Công tác đại biểu - thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 13/04/2022 05:17:43 CH

Quang cảnh buổi làm việc

Dung lượng: 882,06kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Công tác đại biểu - thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 13/04/2022 05:17:43 CH

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban Công tác đại biểu quý I/2022 và dự kiến kế hoạch công tác quý II/2022.

Dung lượng: 993,88kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Công tác đại biểu - thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 13/04/2022 05:17:43 CH

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh đóng góp ý kiến tại cuộc làm việc.

Dung lượng: 788,85kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất