Chiều 23/11/2021: Bế mạc phiên họp thứ 5 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 23/11/2021: Bế mạc phiên họp thứ 5 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/11/2021 4:36:23 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bế mạc phiên họp thứ 5 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/11/2021 04:37:25 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 564,26kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 5 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/11/2021 04:37:25 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 636,82kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 5 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/11/2021 04:37:25 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 662,84kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 5 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/11/2021 04:37:25 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 818,84kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 5 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/11/2021 04:37:25 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 592,19kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 5 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/11/2021 04:37:25 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 654,91kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất