Sáng 23/11/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.


Tên album
Sáng 23/11/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/11/2021 11:12:58 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Ngày tạo: 23/11/2021 11:15:21 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp

Dung lượng: 666,02kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Ngày tạo: 23/11/2021 11:15:21 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp

Dung lượng: 827,39kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Ngày tạo: 23/11/2021 11:17:30 SA

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo tổng hợp kết quả giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Dung lượng: 760,61kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Ngày tạo: 23/11/2021 11:17:30 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 895,61kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Ngày tạo: 23/11/2021 11:17:30 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 896,91kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Ngày tạo: 23/11/2021 11:25:17 SA

Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 706,24kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất