Chiều 11/10/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế


Tên album
Chiều 11/10/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/10/2021 2:41:37 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cho ý kiến về các dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế

Ngày tạo: 11/10/2021 02:42:44 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc

Dung lượng: 382,70kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cho ý kiến về các dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế

Ngày tạo: 11/10/2021 02:46:57 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 457,02kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cho ý kiến về các dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế

Ngày tạo: 11/10/2021 02:46:57 CH

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày các tờ trình

Dung lượng: 386,07kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cho ý kiến về các dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế

Ngày tạo: 11/10/2021 02:46:57 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày các báo cáo thẩm tra

Dung lượng: 368,50kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cho ý kiến về các dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế

Ngày tạo: 11/10/2021 02:46:57 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 502,54kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cho ý kiến về các dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế

Ngày tạo: 11/10/2021 02:46:57 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc

Dung lượng: 302,79kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất