Chiều 7/4/2021: Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh


Tên album
Chiều 7/4/2021: Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/04/2021 3:41:35 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Ngày tạo: 07/04/2021 03:43:15 CH

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ phiếu.

Dung lượng: 1,64MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Ngày tạo: 07/04/2021 03:43:15 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ bỏ phiếu.

Dung lượng: 1,63MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Ngày tạo: 07/04/2021 03:43:15 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bỏ phiếu.

Dung lượng: 1,55MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Ngày tạo: 07/04/2021 03:43:15 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bỏ phiếu.

Dung lượng: 1,55MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Ngày tạo: 07/04/2021 03:43:16 CH

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu.

Dung lượng: 1,71MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Ngày tạo: 07/04/2021 03:43:16 CH

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu.

Dung lượng: 1,65MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất