Sáng 7/4/2021: Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước


Tên album
Sáng 7/4/2021: Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/04/2021 10:45:29 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước

Ngày tạo: 07/04/2021 10:48:53 SA

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Dung lượng: 1,69MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước

Ngày tạo: 07/04/2021 10:48:53 SA

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Dung lượng: 1,80MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước

Ngày tạo: 07/04/2021 10:48:53 SA

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Dung lượng: 1,65MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước

Ngày tạo: 07/04/2021 10:48:53 SA

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Dung lượng: 1,62MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước

Ngày tạo: 07/04/2021 10:48:53 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bỏ phiếu.

Dung lượng: 1,74MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước

Ngày tạo: 07/04/2021 10:48:53 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bỏ phiếu.

Dung lượng: 1,69MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất