Sáng 6/4/2021: Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước


Tên album
Sáng 6/4/2021: Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/04/2021 8:48:09 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 06/04/2021 08:49:17 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 2,71MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 06/04/2021 08:49:17 SA

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu.

Dung lượng: 1,63MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 06/04/2021 08:49:17 SA

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu.

Dung lượng: 1,63MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 06/04/2021 08:49:17 SA

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu.

Dung lượng: 1,66MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 06/04/2021 09:10:37 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ bỏ phiếu.

Dung lượng: 1,59MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 06/04/2021 09:10:37 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bỏ phiếu.

Dung lượng: 1,69MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất