Chiều 17/11/2020: Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV


Tên album
Chiều 17/11/2020: Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/11/2020 5:20:54 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV

Ngày tạo: 17/11/2020 05:22:06 CH

Quốc hội làm Lễ chào cờ, bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Dung lượng: 693,89kB

Tải ảnh gốc

Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV

Ngày tạo: 17/11/2020 05:22:06 CH

Quốc hội làm Lễ chào cờ, bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Dung lượng: 791,59kB

Tải ảnh gốc

Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV

Ngày tạo: 17/11/2020 05:22:06 CH

Quốc hội làm Lễ chào cờ, bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Dung lượng: 839,07kB

Tải ảnh gốc

Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV

Ngày tạo: 17/11/2020 05:22:06 CH

Toàn cảnh phiên bế mạc.

Dung lượng: 745,20kB

Tải ảnh gốc

Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV

Ngày tạo: 17/11/2020 05:22:06 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV

Dung lượng: 597,35kB

Tải ảnh gốc

Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV

Ngày tạo: 17/11/2020 05:25:31 CH

Các Đại biểu Quốc hội tiến hành nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 647,19kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất