Sáng 17/11/2020: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở


Tên album
Sáng 17/11/2020: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/11/2020 9:26:23 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày tạo: 17/11/2020 09:27:55 SA

Đại biểu Tô Văn Tám - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 448,48kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày tạo: 17/11/2020 09:27:55 SA

Đại biểu Bùi Thị Thủy - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 427,98kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày tạo: 17/11/2020 09:27:55 SA

Đại biểu Thạch Phước Bình - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 453,38kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày tạo: 17/11/2020 09:27:55 SA

Đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 465,01kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày tạo: 17/11/2020 09:27:55 SA

Đại biểu Nguyễn Mai Bộ - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 550,84kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày tạo: 17/11/2020 09:27:55 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 679,37kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất