Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều 27/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều 27/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
27/11/2019 2:55:39 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều 27/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 27/11/2019 02:58:33 CH

Các Đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp chiều 27/11.

Dung lượng: 452,65kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều 27/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 27/11/2019 02:58:33 CH

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham dự phiên họp chiều 27/11.

Dung lượng: 340,15kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều 27/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 27/11/2019 02:58:33 CH

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp chiều 27/11

Dung lượng: 653,25kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều 27/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 27/11/2019 02:58:33 CH

Các đại biểu Quốc hội nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 421,58kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều 27/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 27/11/2019 02:58:33 CH

Các đại biểu Quốc hội nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 493,75kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều 27/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 27/11/2019 02:58:33 CH

Các đại biểu Quốc hội nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 435,20kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất