Sáng 06/5/2019: Phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh


Tên album
Sáng 06/5/2019: Phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh
Nội dung mô tả
Ngày 06/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 14. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tới dự và phát biểu chỉ đạo.
Ngày tạo
07/05/2019 1:07:23 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Ngày tạo: 07/05/2019 01:21:48 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt chủ trì phiên họp.

Dung lượng: 344,05kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Ngày tạo: 07/05/2019 01:21:48 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt chủ trì phiên họp.

Dung lượng: 344,05kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Ngày tạo: 07/05/2019 01:21:48 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt chủ trì phiên họp.

Dung lượng: 332,63kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Ngày tạo: 07/05/2019 01:21:48 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt chủ trì phiên họp.

Dung lượng: 332,63kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Ngày tạo: 07/05/2019 01:21:48 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt chủ trì phiên họp.

Dung lượng: 408,58kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Ngày tạo: 07/05/2019 01:21:48 CH

Đại diện Cục Pháp chế (Bộ Công an) phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 354,49kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất