Một số hình ảnh phiên họp chiều 16/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh phiên họp chiều 16/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/11/2018 3:18:57 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Phương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình tại phiên họp chiều 16/11

Ngày tạo: 16/11/2018 03:27:58 CH

Dung lượng: 342,71kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Bé, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang tại phiên họp chiều 16/11

Ngày tạo: 16/11/2018 03:27:58 CH

Dung lượng: 331,74kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trường Giang, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông tại phiên họp chiều 16/11

Ngày tạo: 16/11/2018 03:27:58 CH

Dung lượng: 346,62kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên họp chiều 16/11

Ngày tạo: 16/11/2018 03:27:58 CH

Dung lượng: 762,70kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Trần Văn Tiến, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc tại phiên họp chiều 16/11

Ngày tạo: 16/11/2018 03:27:58 CH

Dung lượng: 302,62kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Hoàng Quang Hàm, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tại phiên họp chiều 16/11

Ngày tạo: 16/11/2018 04:01:26 CH

Dung lượng: 371,67kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất