MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUỐC HỘI THẢO LUẬN SÁNG 1/11, KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHÓA XIV


Tên album
MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUỐC HỘI THẢO LUẬN SÁNG 1/11, KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHÓA XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
01/11/2018 9:21:33 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng giải trình các chất vấn của đại biểu sáng 1/11

Ngày tạo: 01/11/2018 09:37:48 SA

Dung lượng: 346,58kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến giải trình các chất vấn của đại biểu sáng 1/11

Ngày tạo: 01/11/2018 09:37:48 SA

Dung lượng: 425,73kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn thể giải trình các chất vấn của đại biểu sáng 1/11

Ngày tạo: 01/11/2018 09:37:48 SA

Dung lượng: 327,09kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà giải trình các chất vấn của đại biểu sáng 1/11

Ngày tạo: 01/11/2018 09:37:48 SA

Dung lượng: 317,19kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ giải trình các chất vấn của đại biểu sáng 1/11

Ngày tạo: 01/11/2018 09:37:48 SA

Dung lượng: 351,40kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình các chất vấn của đại biểu sáng 1/11

Ngày tạo: 01/11/2018 09:37:48 SA

Dung lượng: 275,72kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất