Phiên họp chiều 25/10, Kỳ họp thứ Sáu Quốc hội khóa XIV


Tên album
Phiên họp chiều 25/10, Kỳ họp thứ Sáu Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/10/2018 3:52:54 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Các vị Đại biểu Quốc hội tại phiên họp chiều 25/10

Ngày tạo: 25/10/2018 03:54:20 CH

Dung lượng: 1,09MB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Ngày tạo: 25/10/2018 03:54:20 CH

Dung lượng: 882,94kB

Tải ảnh gốc

Quang cảnh phiên họp chiều 25/10

Ngày tạo: 25/10/2018 03:54:20 CH

Dung lượng: 1,26MB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội tại phiên họp chiều 25/10

Ngày tạo: 25/10/2018 04:15:27 CH

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội tại phiên họp chiều 25/10

Ngày tạo: 25/10/2018 04:15:27 CH

Dung lượng: 1,07MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Mùa A Vảng, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên tại phiên thảo luận chiều 25/10

Ngày tạo: 25/10/2018 04:15:27 CH

Dung lượng: 892,74kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất