Ngày 03/10/2017.Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 10,nhiệm kỳ 2015-2020.


Tên album
Ngày 03/10/2017.Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 10,nhiệm kỳ 2015-2020.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
03/10/2017 8:29:24 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đ/c Nguyễn Hạnh Phúc,Bí thư Đảng ủy cơ quan phát biểu khai mạc hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2017 08:34:54 SA

Dung lượng: 1,05MB

Tải ảnh gốc

Đ/c Nguyễn Hạnh Phúc,Bí thư Đảng ủy cơ quan phát biểu khai mạc hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2017 08:34:54 SA

Dung lượng: 999,12kB

Tải ảnh gốc

Đ/c Nguyễn Hạnh Phúc,Bí thư Đảng ủy cơ quan phát biểu khai mạc hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2017 08:34:54 SA

Dung lượng: 886,05kB

Tải ảnh gốc

Đ/c Nguyễn Hạnh Phúc,Bí thư Đảng ủy cơ quan phát biểu khai mạc hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2017 08:34:54 SA

Dung lượng: 973,24kB

Tải ảnh gốc

Đ/c Nguyễn Hạnh Phúc,Bí thư Đảng ủy cơ quan phát biểu khai mạc hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2017 08:34:54 SA

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Đ/c Nguyễn Đức Thụ,Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan trình bày BC công tác Đảng 9 tháng đầu năm,nhiệm vụ quý IV năm 2017 .Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2017 08:34:54 SA

Dung lượng: 989,28kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất