Chiều ngày 30/6/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp đại sứ Vương quốc Ma-Rốc Ngài AZZEDDINE FARHANE chào xã giao.


Tên album
Chiều ngày 30/6/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp đại sứ Vương quốc Ma-Rốc Ngài AZZEDDINE FARHANE chào xã giao.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
30/06/2017 4:25:43 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp đại sứ Vương quốc Ma-Rốc Ngài AZZEDDINE FARHANE chào xã giao.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/06/2017 04:27:17 CH

Dung lượng: 1,20MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp đại sứ Vương quốc Ma-Rốc Ngài AZZEDDINE FARHANE chào xã giao.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/06/2017 04:27:17 CH

Dung lượng: 1,57MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp đại sứ Vương quốc Ma-Rốc Ngài AZZEDDINE FARHANE chào xã giao.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/06/2017 04:27:17 CH

Dung lượng: 1,52MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp đại sứ Vương quốc Ma-Rốc Ngài AZZEDDINE FARHANE chào xã giao.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/06/2017 04:27:17 CH

Dung lượng: 1,42MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp đại sứ Vương quốc Ma-Rốc Ngài AZZEDDINE FARHANE chào xã giao.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/06/2017 04:27:17 CH

Dung lượng: 1,47MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp đại sứ Vương quốc Ma-Rốc Ngài AZZEDDINE FARHANE chào xã giao.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/06/2017 04:27:17 CH

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất