Ngày 22/02/2017.Chương trình hoạt động Đoàn tiểu ban nhân quyền,Ủy ban đối ngoại của Nghị viện Châu âu do ông Pier Antonio PANZERI Chủ tịch tiểu ban làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.


Tên album
Ngày 22/02/2017.Chương trình hoạt động Đoàn tiểu ban nhân quyền,Ủy ban đối ngoại của Nghị viện Châu âu do ông Pier Antonio PANZERI Chủ tịch tiểu ban làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/02/2017 3:21:09 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

ông Pier Antonio PANZERI Chủ tịch tiểu ban phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/02/2017 03:25:22 CH

Dung lượng: 720,53kB

Tải ảnh gốc

Bà Trần Thị Dung Phó chủ nhiệm UBPL phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/02/2017 03:25:22 CH

Dung lượng: 701,05kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnhẢnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/02/2017 03:25:22 CH

Dung lượng: 876,78kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnhẢnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/02/2017 03:25:22 CH

Dung lượng: 857,62kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnhẢnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/02/2017 03:25:22 CH

Dung lượng: 799,46kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất