Ngày 26/12/2016.Hội nghị quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII.


Tên album
Ngày 26/12/2016.Hội nghị quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
26/12/2016 9:05:25 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đồng chí Nguyễn Hạnh phúc Ủy viên trung ương Đảng,Ủy viên Đảng đoàn,Chánh văn phòng Đảng đoàn giới thiệu khách mời dự Hội nghị quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/12/2016 09:25:41 SA

Dung lượng: 193,97kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/12/2016 09:25:42 SA

Dung lượng: 363,50kB

Tải ảnh gốc

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân,Ủy viên Bộ Chính trị,Bí thư Đảng đoàn QH,Chủ tịch QHkhai mạc Hội nghị và quán triêt NQ số 04-NQ/TW ngày 05/11/2016.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/12/2016 09:25:42 SA

Dung lượng: 175,31kB

Tải ảnh gốc

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân,Ủy viên Bộ Chính trị,Bí thư Đảng đoàn QH,Chủ tịch QHkhai mạc Hội nghị và quán triêt NQ số 04-NQ/TW ngày 05/11/2016.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/12/2016 09:25:42 SA

Dung lượng: 187,10kB

Tải ảnh gốc

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân,Ủy viên Bộ Chính trị,Bí thư Đảng đoàn QH,Chủ tịch QHkhai mạc Hội nghị và quán triêt NQ số 04-NQ/TW ngày 05/11/2016.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/12/2016 09:25:42 SA

Dung lượng: 188,29kB

Tải ảnh gốc

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân,Ủy viên Bộ Chính trị,Bí thư Đảng đoàn QH,Chủ tịch QHkhai mạc Hội nghị và quán triêt NQ số 04-NQ/TW ngày 05/11/2016.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/12/2016 09:25:42 SA

Dung lượng: 328,78kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất