Sáng 4/4/2016, Quốc hội nghe Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên UBTVQH; nghe Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn Công hàm Thoả thuận về cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và thảo luận ở hội trường.


Tên album
Sáng 4/4/2016, Quốc hội nghe Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên UBTVQH; nghe Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn Công hàm Thoả thuận về cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và thảo luận ở hội trường.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
04/04/2016 9:06:32 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/04/2016 09:09:47 SA

Dung lượng: 2,27MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/04/2016 09:09:47 SA

Dung lượng: 2,09MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/04/2016 09:09:47 SA

Dung lượng: 4,73MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn Công hàm Thoả thuận về cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/04/2016 11:27:59 SA

Dung lượng: 1,80MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn Công hàm Thoả thuận về cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/04/2016 11:27:59 SA

Dung lượng: 1,87MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn Công hàm Thoả thuận về cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/04/2016 11:27:59 SA

Dung lượng: 1,80MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất