Chiều ngày 8/3/2016.Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài TaKeBe Tsutomu cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt.


Tên album
Chiều ngày 8/3/2016.Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài TaKeBe Tsutomu cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
08/03/2016 5:55:33 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài TaKeBe Tsutomu cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/03/2016 05:57:23 CH

Dung lượng: 3,89MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài TaKeBe Tsutomu cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/03/2016 05:57:23 CH

Dung lượng: 2,33MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài TaKeBe Tsutomu cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/03/2016 05:57:23 CH

Dung lượng: 4,33MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài TaKeBe Tsutomu cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/03/2016 05:57:23 CH

Dung lượng: 2,81MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài TaKeBe Tsutomu cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/03/2016 05:57:23 CH

Dung lượng: 5,36MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài TaKeBe Tsutomu cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/03/2016 05:57:38 CH

Dung lượng: 4,66MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất