Ngày 7/3/2016,Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Hội chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù đày Huyện Nam Đàn,Tỉnh Nghệ An.


Tên album
Ngày 7/3/2016,Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Hội chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù đày Huyện Nam Đàn,Tỉnh Nghệ An.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/03/2016 4:31:31 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Hội chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù đày Huyện Nam Đàn,Tỉnh Nghệ An.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/03/2016 04:36:27 CH

Dung lượng: 2,65MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Hội chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù đày Huyện Nam Đàn,Tỉnh Nghệ An.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/03/2016 04:36:27 CH

Dung lượng: 2,86MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Hội chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù đày Huyện Nam Đàn,Tỉnh Nghệ An.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/03/2016 04:36:27 CH

Dung lượng: 3,58MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Hội chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù đày Huyện Nam Đàn,Tỉnh Nghệ An.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/03/2016 04:36:27 CH

Dung lượng: 3,70MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Hội chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù đày Huyện Nam Đàn,Tỉnh Nghệ An.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/03/2016 04:36:27 CH

Dung lượng: 3,67MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tặng quà Hội chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù đày Huyện Nam Đàn,Tỉnh Nghệ An.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/03/2016 04:36:27 CH

Dung lượng: 2,54MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất