Chiều ngày 12/01/2016,Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt các thí sinh dự vòng Chung kết Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá dân tộc “Tự hào Việt Nam”.


Tên album
Chiều ngày 12/01/2016,Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt các thí sinh dự vòng Chung kết Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá dân tộc “Tự hào Việt Nam”.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/01/2016 7:39:17 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt các thí sinh dự vòng Chung kết Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá dân tộc “Tự hào Việt Nam”.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/01/2016 07:42:36 CH

Dung lượng: 2,13MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt các thí sinh dự vòng Chung kết Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá dân tộc “Tự hào Việt Nam”.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/01/2016 07:42:36 CH

Dung lượng: 3,24MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt các thí sinh dự vòng Chung kết Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá dân tộc “Tự hào Việt Nam”.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/01/2016 07:42:36 CH

Dung lượng: 3,03MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt các thí sinh dự vòng Chung kết Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá dân tộc “Tự hào Việt Nam”.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/01/2016 07:42:36 CH

Dung lượng: 4,26MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt các thí sinh dự vòng Chung kết Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá dân tộc “Tự hào Việt Nam”.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/01/2016 07:42:36 CH

Dung lượng: 2,76MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Qh Uông Chu Lưu tặng quà học sinh giỏi toàn quốc.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/01/2016 07:42:36 CH

Dung lượng: 2,03MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất