Chiều ngày 8/01/2016,Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu các nhiệm kỳ.


Tên album
Chiều ngày 8/01/2016,Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu các nhiệm kỳ.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
08/01/2016 3:36:34 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 08/01/2016 03:41:01 CH

Dung lượng: 6,09MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 08/01/2016 03:41:01 CH

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 08/01/2016 03:41:01 CH

Dung lượng: 2,49MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 08/01/2016 03:41:01 CH

Dung lượng: 3,07MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 08/01/2016 03:41:01 CH

Dung lượng: 1,57MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 08/01/2016 03:41:01 CH

Dung lượng: 4,58MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất